Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Podstawa programowa MEN

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zobacz tu >>>

Od przedszkolaka do pierwszaka

Program wychowania przedszkolnego Od przedszkolaka do pierwszaka

Zobacz tu>>>

Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka
(Program nauczania, traktowany jako poszerzenie realizacji założeń podstawy programowej)


Cele:
- rozwijanie uzdolnień, z jednoczesnym przyspieszaniem tempa rozwoju dzieci,
- wyrównywanie deficytów lub trudności z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i psychofizycznych dziecka,
- przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w całej karierze szkolnej, a nie tylko w uczeniu się matematyki;


Założenia:
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną, którego główną ideą jest bazowanie na osobistych doświadczeniach dziecka.


Przebieg zajęć:
Każdy scenariusz podzielony jest na części, które możemy realizować jednego dnia lub podczas kilku spotkań. Ćwiczenia, zabawy,  gry i zadania, które prowadzą do osiągnięcia celów są skonstruowane w oparciu o bloki tematyczne, zgodne z założeniami programowymi:

 • Orientacja przestrzenna.
 • Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 • Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. 
 • Dodawanie i odejmowanie. Rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 • Klasyfikacja.
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność.
 • Przybliżanie dzieciom  aspektu porządkowego liczby.
 • Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 • Intuicje geometryczne.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów.
 • Waga i ważenie.
 • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.


Efekty:
Rozwój myślenia i hartowanie dziecięcej odporności w oparciu o specjalnie dobrane doświadczenia, na podstawie których dziecko tworzy pojęcia i nabywa nowych umiejętności.

 

 

 

Akademia Rozwoju Dziecka

Program BIEDRONKI

Program odziaływań wychowawczych  „Mamo, tato!-pomóżcie mi zrozumieć i odkryć siebie” jest oparty na edukacji wspierającej rozwój każdego dziecka.  Zakłada, że akceptujący nauczyciel i rodzic, kierujący się w swoim postępowaniu  miłością i dobrocią, nastawiony na modyfikowanie informacji dotyczących dziecka, szanujący jego godność  osobista i niepowtarzalność jest właściwą osobą towarzyszącą dziecku w odkrywaniu własnej interpretacji świata...
Podróże dookoła świata

„Podróże dookoła świata” to program, dzięki któremu dzieci dowiedzą się, co to jest świat, kula ziemska, kontynenty, państwa, miasta, morza, oceany. 
Nasze zabawy podróżnicze to wszelkiego rodzaju aktywności -  intelektualna, ruchowa, werbalna, muzyczna, plastyczna, społeczna.
Dzieci czeka wyśmienita zabawa w odkrywanie nowych miejsc. Może kiedyś, ktoś, zostanie sławnym podróżnikiem?
Jestem ja, jesteś Ty 

Głównym założeniem Metody Ruchu Rozwijającego jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzieje się to poprzez rozwijanie świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni dookoła ćwiczącego, usprawnianie ruchowe oraz dzielenie przestrzeni z innymi osobami i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu (Bogdanowicz, 1992)...