Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Daria Pawluk

Daria Pawluk

Nauczyciel wychowawca, grupa Sówki

W Akademii Maluchów od września 2015 r.

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

 • Politologia, specjalność Praca socjalna i Pomoc społeczna (studia licencjackie 3-letnie)
 • Pedagogika, specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (studia magisterskie 2 letnie)

Kursy i szkolenia

 • 2013 Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności posługiwania się Językiem Migowym.
 • Szkolenie kształtowania umiejętności wychowawczych dla opiekunek małych dzieci z zakresu teorii przywiązania, wczesnej więzi opiekun-dziecko, emocjonalności dziecka, wspierania małego dziecka w rozwoju.
 • 2014 Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I - Szkolenie teoretyczne i staż praktyczny.
 • Pierwsze niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS
 • 2015 Bliżej siebie, bliżej innych. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Rozwiązywanie konfliktów wg. Porozumienia bez przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Kursy 2014 „Metodyka nauczania technik brajlowskich”

Ewa Lipiec

Ewa Lipiec

Nauczyciel wspomagający, grupa Żuczki

W Akademii Maluchów od sierpnia 2015 r.

Wykształcenie

 • 2013-2015-Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny – Wydział Filologiczno –Pedagogiczny, kierunek- Diagnoza i terapia pedagogiczna- tytuł magistra,
 • 2010-2013- Politechnika Radomska -Wydział Nauczycielski, kierunek-Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna- tytuł licencjata,
 • Udział w projekcie Comenius – wymiana międzynarodowa

Doświadczenie zawodowe

 • 2013-2014- Praca w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Radomiu.
 • Praktyki:
  • Publiczne Przedszkole nr 7 w Radomiu.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomiu.
  • Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Radomiu.

Kursy i szkolenia

 • 2015/09 Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Apsergera
 • 2015/09 Szkolenie na temat" Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" cz.I
 • 2015/09 Warsztaty "Jak motywować dzieci" wg. Porozumienia Bez Przemocy
 • 2015/11 Szkolenie na temat „ Rozwiązywania konfliktów według Porozumienia bez przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą ”
 • 2013/ 11 Szkolenie „Mali Einsteini”

Patrycja Ślusarczuk

Patrycja Ślusarczuk

Nauczyciel wychowawca, grupa Żuczki

Nauczyciel kontraktowy
W Akademii Maluchów od grudnia 2007 r.

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie(2 lata) - specjalność pedagogika korekcyjna, tytuł magistra
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (3 lata) - specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, tytuł licencjata
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie(2 lata)-kierunek:logopedia, studia podyplomowe (w trakcie edukacji)

Kursy i szkolenia

 • 2015/09 Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Apsergera
 • 2015/09 Szkolenie na temat" Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" cz.I
 • 2015/09 Warsztaty "Jak motywować dzieci" wg. Porozumienia Bez Przemocy, Szkolenie NVC - Nonviolent Communication.
 • 2015/02-06 Udział w projekcie"Wdrażanie programów rozwijających umiejętności społecznych dzieci w przedszkolach" prowadzonych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej
 • 2014/03 Szkolenie "Zajęcia z Elementami Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • 2013/02 Kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapii” zakończony egzaminem, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • 2012/05 Szkolenie na temat "O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu
 • 2012/04 Kurs doskonalący „Metoda Dobrego Startu”
 • 2012/03 Szkolenie z zakresu „Metody Projektów Badawczych”
 • 2012/03 Szkolenie z zakresu”Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo- turystycznych
 • 2012/03 Warsztaty i zajęcia „Didasko”
 • 2008/10 Kurs i warsztaty z zakresu „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” oparte na koncepcji „Wychowania bez porażek” T.Gordona i programie A.Faber i E.Mazlish”Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

Martyna Jastrzębska

Martyna Jastrzębska

Nauczyciel wspomagający, grupa Biedronki

W Akademii Maluchów od września 2013 r.

Wykształcenie

Studia mgr. Na kierunku Profilaktyka Społeczna (UPH Siedlce)- obecnie
Dyplom ukończenia studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Kursy i szkolenia

 • 09/2015 Szkolenie” szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera pt. „ Jeśli chodzi o mnie to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera.”
 • 2015/09 Warsztaty „Jak motywować dzieci” wg Porozumienia Bez Przemocy
 • 09/2015 Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Synapsis)

Agnieszka Majczyna

Nauczyciel wychowawca, grupa PszczółkiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od sierpnia 2016 r.

Milena Kalińska

Nauczyciel wspomagający, grupa PszczółkiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od września 2016 r.

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie na kierunku Filologia polska ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studia magisterskie na kierunku Filologia Polska ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studia podyplomowe na kierunku E-edytorstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca jako logopeda z dziećmi w wieku od 2 do 5 lat
 • Praktyki w Zespole Szkół nr 4. im. Stanisława Korczaka w Lublinie. Praktyki logopedyczne.
 • Praktyki logopedyczne w Zakładzie Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
 • Praktyki w szkole specjalnej
 • Praktyki dziennikarskie w Gazecie Wyborczej

 

Szkolenia:

 • szkolenie z Glottodydaktyki - w trakcie

Marta Pankowska

Daria Pawluk

Nauczyciel wspomagający, grupa Jeżyki
 

W Akademii Maluchów od września 2016 r.

Monika Zembrzuska

Daria PawlukAsystent nauczyciela, grupa Motylki

W Akademii Maluchów od października 2016 r.

Wykształcenie:
2016 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtuszku, kierunek: Pedagogika (przedszkolna wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną), w trakcie edukacji
2013-2016 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtuszku, kierunek: Pedagogika (przedszkolna wczesnoszkolna), uzyskany tytuł naukowy: Licencjat

Doświadczenie zawodowe:
05.2015-09.2016 Praca w nipublicznym żłobku w Warszawie

 

Praktyki:
2014 r. Niepubliczne przedszkole w Pułtusk
2016 r. Szkoła Podstawowa w Jabłonnie kl. 3