Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Psycholog

Ciocia Agata

psycholog przedszkolny

Data rozpoczęcia współpracy: 03/2005 r.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (5 lat) - specjalność psychologia kliniczna dziecka
 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. J.Paderewskiego

Współpraca z:

 • 2007/2008 - TVN Style, program "Mamo to ja" - konsultacje merytoryczne programów, udział w charakterze specjalisty
 • 2007/2008 - miesięcznik "Claudia", dział psychologia dziecięca - konsultacje tekstów do działu „Psychologia dziecka”, dyżury telefoniczne;

Kursy i szkolenia:

 • 10/2014 - Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy przyczy niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią-GIM" w praktyce diagnostycznej),
 • 10/2014 - Blok szkoleniowy "Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym",
 • 10/2014 -Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich, Baterii metod diagnoy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów wieku 10-12 lat (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią-8" oraz "Baterią 10/12 w praktyce diagnostycznej),
 • 10/2014 - Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią 5/6" w praktyce diagnostycznej),
 • 06/2014 - Kurs "Bajkoterapia kliniczna",
 • 06/2014 - Kurs "Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne",
 • 06/2014 - Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej,
 • 03/2013 – Szkolenie „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”,
 • 03/2012 – Szkolenie „Wczesne wykrywanie Autyzmu i zespołu Aspergera”
 • 03/2012 – Szkolenie „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”
 • 04/2012 – Szkolenie na temat: „Jeśli chodzi o mnie, to mam rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”
 • 04/2010 – Szkolenie „Depresja dzieci i młodzieży – diagnoza, terapia, praca z rodziną”
 • 02/2009 – Kurs „Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych”
 • 12/2009 - Kurs i warsztaty z zakresu "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka",
 • 10/2007 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka "Dziecko w świecie relacji i emocji",
 • 05/2004 - Szkolenie dotyczące podstaw psychologicznej pomocy rodzinie,
 • 06/2003 - Szkolenie dotyczące strukturalnej terapii rodzin.

Logopeda

Ciocia Magda

logopeda

Data rozpoczęcia współpracy:  08/2004 r.

Awans zawodowy - Nauczyciel mianowany (11/2014)

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski (2 lata) - pomagisterskie studium logopedii
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2 lata) - Uzupełniające Studia Magisterskie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (3 lata) - Wyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne, specjalizacja - pedagogika wczesnoszkolna (tytuł licencjata)

Kursy i szkolenia:

 • 06/2013 - szkolenie  "Metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz" część praktyczna
 • 05/2013 - kurs pt.: Metoda symultaniczno-sekwencyjna - wczesna nauka czytania
 • 2012/04 - Szkolenie z zakresu "Zespół Aspergera"
 • 2012/03 - Szkolenie z zakresu "Metoda Projektów Badawczych"
 • 2010/12 - Szkolenie z zakresu "Komunikacja z Klientem"
 • 2010/09 - Szkolenie dla Rady pedagogicznej z zakresu planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2010/2011
 • 2009/12 - Kurs z zakresu "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka"
 • 2009/10 - Szkolenie z zakresu "Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych"
 • 04/2008 - kurs i warsztaty z zakresu edukacji matematycznej wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • 01/2008 - szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej i przedmedycznej
 • 02/2007 - kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem z wynikiem celującym, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • 05/2006 - warsztaty teatralne - "Zabawa w teatr"
 • 11/2005 - Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (pomoc przedlekarska, przedmedyczna)
 • 10/2005 - Rola baśni w życiu małego człowieka
 • 09/2005 - ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci
 • 02/2004 - kurs w zakresie kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" metodą Denisona

Nauczyciel tańca

Wujek Kamil

nauczyciel tańca

Data rozpoczęcia współpracy:

Wykształcenie:

 • Strona w przygotowaniu

Kursy i szkolenia:

 • strona w przygotowaniu

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Wujek Krzysiek

nauczyciel korektywy

Data rozpoczęcia współpracy: 10/2012

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (3lata) –specjalność: gimnastyka korekcyjna (tytuł licencjata)
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2-lata) – w trakcie obrony pracy magisterskiej

Kursy i szkolenia:

 • Instruktor: kajakarstwo, koszykówka, gimnastyka korekcyjna
 • Uprawnienia ratowników WOPR
 • 06/2012 – Warsztaty kompetencji społecznych
 • 2007 – Kurs języka angielskiego Cambridge Certificate of English for Life (Peterborough Regional College)

Nauczyciel rytmiki

Ciocia Asia

nauczciel rytmiki

Data rozpoczęcia współpracy: 09/2016 r.

Wokalistka (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie), logopeda (Uniwersytet Warszawski) i certyfikowany członek Polskiego Towarzystwa E. E. Gordona w jednym. Pracuje z dziećmi od 7 lat, prowadząc zajęcia gordonowskie, rytmikę, logorytmikę, a także ucząc śpiewu i gry na fortepianie. Jej ogromna muzykalność i świetne podejście do najmłodszych sprawiają, że dzieci chętniej odkrywają świat muzyki, rozwijając swoją wyobraźnię i zdolności muzyczne. Dba również o prawidłowy rozwój mowy dzieci. Oprócz muzykowania z najmłodszymi, ogromną część jej życia zajmuje zespół Singin' Birds - swingujące wokalne trio, z którym koncertuje nieustannie po całej Polsce i zagranicą, a obecnie przygotowuje się do wydania drugiego albumu. Prywatnie, pozamuzycznie, uwielbia eksperymentować w kuchni i promować zdrowy styl życia."