Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Marta

Marta Wilga

Nauczyciel wychowawca w grupie Wiewiórki (2012)

W Akademii Maluchów od stycznia 2008 r.

Awans zawodowy - Nauczyciel Mianowany (2016/11).
 

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego (1,5 roku), studia podyplomowe - specjalność diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego (2 lata) -  kierunek pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną (tytuł magistra)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego (3 lata) - kierunek pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną (tytuł licencjata)

Kursy i szkolenia

 • 2018/04 - szkolenie "Dziecko w świecie liczb",
 • 2018/04 - warsztaty "Konstruowanie gier matematycznych dzieci",
 • 2017/12 - szkolenie "Autyzm - potrafię rozpoznać",
 • 2017/04 - Warsztaty NVC w pracy z dziećmi,
 • 2016/02 - szkolenie "Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu dziecka",
 • 2015/03 - szkolenie "Terapia ręki - wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych",
 • 2014/09 -kurs II stopnia z zakresu "Dziecięca Matematyka" według koncepcji Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • 2014/03 - szkolenie "Aktualne podejście do terapii dzieci z autyzmem",
 • 2013/12 - szkolenie w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 2013/06 - szkolenie z zakresu "Metoda dobrego startu" - część praktyczna,
 • 2013/04 - warsztaty z zakresu "Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania, jako stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym
 • 2012/12 - kurs I stopnia z zakresu "Dziecięca Matematyka" według koncepcji Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • 2012/12 - kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapii” zakończony egzaminem, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • 2012/09 - koordynator drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Baw się i bądź bezpieczny" wg projektu UNICEF
 • 2012/04 - szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera
 • 2012/04 - szkolenie na temat " Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej"
 • 2012/03 - kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
 • 2012/03 - udział w Konferencji Didasko "Quo vadis, Edukacjo?"
 • 2011/11 - warsztaty metodyczne "Metoda projektów badawczych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym"
 • 2011/11 - warsztaty przedmiotowo - metodyczne "Jak wspomóc pracę nauczyciela przedszkola poprzez stymulację sensoryczną"
 • 2011/10 - warsztaty metodyczne "zabawy z elementami muzykoterapii do wykorzystania na zajęciach relaksacyjnych
 • 2010/11 - udział w spotkaniu konsultacyjno - informacyjnym dot. zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 2008/11 - warsztaty bajkoterapeutyczne pt. "Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym" oraz "Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych - formy i metody pracy"
 • 2008/10 - kurs i warsztaty z zakresu "Doskonalenie umiejętności wychowawczych" oparte na koncepcji "Wychowania bez porażek" T. Gordona i programie A. Faber i E. Mazlish "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały"
 • 2008/01 - szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej dorosłym i dzieciom

Agnieszka

Asystent nauczyciela w grupie Wiewiórki (2012)Daria Pawluk

W Akademii Maluchów od lutego 2016 r.

 

 

Sylwia

Sylwia Rudnik

Nauczyciel wychowawca w grupie Liski (2013)

W Akademii Maluchów od lipca 2008 r.

Awans zawodowy - Nauczyciel mianowany (2015/11).

Wykształcenie

 • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2 lata) - Wydział nauk humanistycznych, Podyplomowe studium logopedyczne (specjalność logopeda)
 • Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Pedagogiki (2 lata) - Wydział humanistyczny, Podyplomowe Studium Wychowania Przedszkolnego (tytuł pedagoga wychowania przedszkolnego)
 • Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Pedagogiki (5 lat) - Wydział humanistyczny, kierunek historia, specjalność nauczycielska historia i wiedza o społeczeństwie (tytuł magistra)

Kursy i szkolenia

 • 2018/04 - szkolenie "Dziecko w świecie liczb",
 • 2018/04 - warsztaty "Konstruowanie gier matematycznych dzieci",
 • 2017/12 - szkolenie " Odmienna metoda czytania Dr Ireny Majchrzak",
 • 2017/12 - szkolenie "Muzyka i ruch dla smyka - zabawy muzyczno - ruchowe w pracy z dzieckiem we wczesnej edukacji",
 • 2017/04 - Warsztaty NVC w pracy z dziećmi,
 • 2016/10 - szkolenie "Dysfunkcje przetwarzania bodźców sensorycznych jako przyczyny zaburzeń dzieci oraz trudności w nabywaniu umiejętności przedszkolnych",
 • 2015/09 - szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,
 • 2015/03 - warsztaty "Spotkanie z dramą",
 • 2015/02 - szkolenie dotyczące wykorzystywania programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach "I Can Problem Solve",
 • 2015/02 - szkolenie dotyczące wykorzystywania programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach "Play Time/Social Time",
 • 2014/09 - szkolenie "Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej" kurs II stopnia,
 • 2014/06 - szkolenie "Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz - kurs II stopnia"
 • 2014/05 - warsztaty "Spotkanie z Gadusiem. Zabawy i ćwiczenia rozwijające mowę",
 • 2014-04 - kurs CMC "Dzieci dzieciom - dar dotyku",
 • 2014/04 - warsztaty metodyczne "Droga do kompromisu i współpracy, czyli - jak efektywnie uczyć najmłodszych kooperacji",
 • 2014/04 - szkolenie "Klub Młodego Odkrywcy" zorganizowane przez Centrum Nauki Kopernik,
 • 2014/04 - warsztaty metodyczne "Rozpoznawanie preferencji sensorycznych dzieci w grupie przedszkolnej",
 • 2014/03 - szkolenie "Aktualne podejście do terapii dzieci z autyzmem",
 • 2013/12 - szkolenie w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 2013/09 - warsztaty metodyczne "Organizacja procesu wspierania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle Rozp. MEN z 30 kwietnia 2013",
 • 2013/05 - warsztaty metodyczne z zakresu "Zajęcia relaksacyjne dla przedszkolaków"
 • 2013/05 - szkolenie z cyklu "Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota"
 • 2013/04 - konferencja metodyczna na temat "Nauczyciele i rodzice - sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu", wykład Doroty Zawadzkiej
 • 2013/03 - warsztaty metodyczne z zakresu "Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych"
 • 2012/12 - szkolenie na temat "Dziecięca Matematyka" według koncepcji Prof. Edyta Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • 2012/10 - szkolenie terenowe na temat "Nietypowa lekcja o bioróżnorodności"
 • 2012/05 - konferencja na temat "Jak budować u dzieci system wartości?"
 • 2012/05 - szkolenie z cyklu "O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu"
 • 2012/03 - warsztaty na temat "Metoda Projektów Badawczych"
 • 2011/11 - szkolenie na temat "Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z uszkodzonym OUN"
 • 2011/10 - II Konferencja Logopedyczna zorganizowana z okazji dziesięciolecia działalności Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 2011/10 - warsztaty metodyczne z zakresu "W krainie muzyki - zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych"
 • 2009/12 - kurs na temat "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka"
 • 2010/11 - spotkanie konsultacyjno - informacyjne pt. "Zmiany w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • 2009/10 - kurs doskonalący z zakresu "Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych"
 • 2009/03 - szkolenie pt. "Wielozmysłowe poznawanie świata kluczem do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego",
 • 2009/01 - szkolenie pt. "Wspieranie zdolności twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym",
 • 2008/11 - warsztaty bajkoterapeutyczne pt. "Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym" oraz "Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych - formy i metody pracy",
 • 2008/10 - kurs i warsztaty z zakresu "Doskonalenie umiejętności wychowawczych" oparte na koncepcji "Wychowania bez porażek" T. Gordona i programie A. Faber i E. Mazlish "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały".

Dorota

Dorota Wilga

Asystentka nauczyciela w grupie Liski (2013)

W Akademii Maluchów od sierpnia 2011 r.

Wykształcenie

 • Liceum Ogólnokształcące im. W. S. Reymonta w Chorzelach

Kursy i szkolenia

 • 2018/04 - szkolenie "Dziecko w świecie liczb",
 • 2018/04 - warsztaty "Konstruowanie gier matematycznych dzieci",
 • 2017/04 - Warsztaty NVC w pracy z dziećmi,
 • 2014/03 - Warsztaty metodyczne "Normy i zasady w grupie dziecięcej - podstawy do efektywnej współpracy między dziećmi oraz w relacji z nauczycielem",
 • 2014/03 - Szkolenie "Aktualne podejście do terapii dzieci z autyzmem",
 • 2013/12 - Szkolenie w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 2013/02 - Warsztaty metodyczne z zakresu "W krainie zabawy - propozycje kreatywnych zabaw dla dzieci"
 • 2013/01 - Warsztaty metodyczne z zakresu "Metodyka zajęć ruchowych w przedszkolu"
 • 2012/12 - Warsztaty metodyczne z zakresu "Czy dziecko rysując chciałoby nam coś powiedzieć"
 • 2012/11 - Warsztaty metodyczne z zakresu "Metody pracy wspierające kompetencje poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym"
 • 2012/09 - Warsztaty metodyczne z zakresu "Trzylatek na starcie - propozycje zabaw dla dzieci"
 • 2011/11 - Warsztaty metodyczne z zakresu "Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka"
 • 2012/06 - Kurs „Podstawy psychologii”
 • 2012/06 - Kurs „Podstawy pedagogiki”.

Paula

Paula Ciepłota

Nauczyciel wychowawca w grupie Sowy (2014)

W Akademii Maluchów od listopada 2014 r.

Wykształcenie

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (3 lata) - Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek pedagogika, specjalność edukacja elementarna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia pierwszego stopnia - w trakcie)

Kursy i szkolenia

 • 2018/04 - szkolenie "Dziecko w świecie liczb",
 • 2018/04 - warsztaty "Konstruowanie gier matematycznych dzieci",
 • 2015/09 - szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,
 • 2017/04 - kurs "Dr Myśli Główkai Zmysłolandia".
 • 2015/09 - szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,

Patrycja

Asystent wspomagający w grupie Sowy (2014)Daria Pawluk

W Akademii Maluchów od. ...

Kasia

Katarzyna Radecka

Nauczyciel wychowawca w grupie Zajączki (2015)

W Akademii Maluchów od sierpnia 2014 r.

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski (3 lata) - Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek pedagogika małego dziecka, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia niestacjonarne - w trakcie)

Kursy i szkolenia

 • 2018/04 - szkolenie "Dziecko w świecie liczb",
 • 2018/04 - warsztaty "Konstruowanie gier matematycznych dzieci",
 • 2017/04 - Warsztaty NVC w pracy z dziećmi,
 • 2015/09 - szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera

Ania

Anna Popieluch

Nauczyciel w grupie Zajączki (2016)

W Akademii Maluchów od września 2015 r.

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (3 lata) -  studia niestacjonarne, I stopnia, kierunek pedagogika (w trakcie)
 • 2017/12 - szkolenie "Autyzm - potrafię rozpoznać",
 • 2017/04 - Warsztaty NVC w pracy z dziećmi,
 • 2015/09 - szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,