Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Psycholog

Ciocia Agata

psycholog przedszkolny

Data rozpoczęcia współpracy: 03/2005 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (5 lat) - specjalność psychologia kliniczna dziecka
 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. J.Paderewskiego

Współpraca z:

 • 2007/2008 - TVN Style, program "Mamo to ja" - konsultacje merytoryczne programów, udział w charakterze specjalisty
 • 2007/2008 - miesięcznik "Claudia", dział psychologia dziecięca - konsultacje tekstów do działu „Psychologia dziecka”, dyżury telefoniczne;

Kursy i szkolenia:

 • 10/2014 - Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy przyczy niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią-GIM" w praktyce diagnostycznej),
 • 10/2014 - Blok szkoleniowy "Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym",
 • 10/2014 -Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich, Baterii metod diagnoy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów wieku 10-12 lat (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią-8" oraz "Baterią 10/12 w praktyce diagnostycznej),
 • 10/2014 - Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią 5/6" w praktyce diagnostycznej),
 • 06/2014 - Kurs "Bajkoterapia kliniczna",
 • 06/2014 - Kurs "Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne",
 • 06/2014 - Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej,
 • 03/2013 – Szkolenie „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”
 • 03/2012 – Szkolenie „Wczesne wykrywanie Autyzmu i zespołu Aspergera”
 • 04/2012 –Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,
 • 04/2010 – Szkolenie „Depresja dzieci i młodzieży – diagnoza, terapia, praca z rodziną”
 • 02/2009 – Kurs „Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych”
 • 12/2009 - Kurs i warsztaty z zakresu "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka",
 • 10/2007 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka "Dziecko w świecie relacji i emocji",
 • 05/2004 - Szkolenie dotyczące podstaw psychologicznej pomocy rodzinie,
 • 06/2003 - Szkolenie dotyczące strukturalnej terapii rodzin.

Logopeda

Ciocia Ewa

logopeda

Data rozpoczęcia współpracy: 09/2008 r.

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, studia doktoranckie (w trakcie)
 • Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: logopedia ogólna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku (5 lat), Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika, tytuł magistra

Doświadczenie zawodowe:

 •  Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami mowy,
 •  Prowadzenie terapii dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 •  Prowadzenie terapii mowy dla dzieci z Autyzmem oraz zespołem Aspergera
 •  Prowadzenie terapii mowy dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi deficytami rozwojowymi,
 •  Prowadzenie terapii afazji
 •  Prowadzenie terapii dyzartrii.

Nauczyciel języka angielskiego

Ciocia Ania

nauczyciel języka angielskiego

Data rozpoczęcia współpracy: 09/2012 r.

Wykształcenie:

 • Wyższa szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi. Kierunek filologia angielska specjalizacja translatorski i metodyczna. Tytuł magistra w zakresie filologii angielskiej.

Kursy i szkolenia:

 • 08/2012 – szkolenie dla metodyków w zakresie Zarządzania kursami języka angielskiego dla dzieci 2-7 lat prowadzone w oparciu o Program „Teddy Eddie”,
 • 09/2013 – konferencja metodyczna „Niezbędnik nauczyciela przedszkolnego, czyli o tym, czy przedszkolak może nauczyć się języka obcego”,
 • 05/2012 – szkolenie metodyczne dotyczące zagadnień: indywidualizacja pracy ucznia ze słowem czytanym i pisanym w pierwszym etapie edukacji szkolnej, techniki pracy z grupą zróżnicowaną pod względem rozwoju umiejętności poznawczych, etapowość w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej.

Instruktor zajęć rytmicznych

Ciocia Ewa

instruktor zajęć rytmiczno-umuzykalniających

Data rozpoczęcia współpracy: 09/2015 r.

Awans zawodowy - nauczyciel kontraktowy

  Wykształcenie:

 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Studia stacjonarne kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność dyrygentura chóralna, tytuł magistra sztuki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Sztuki studia stacjonarne kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, tytuł licencjata
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i IIst. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, klasa fortepianu

Kursy i szkolenia:

 • 11/2013 - XX Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Carla Orffa "Ding-dong i wszystko gra. Muzyka we mnie w muzyce ja!",
 • 11/2012 - XVI Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Carla Orffa "Carl Orff łączy muzykę z ruchem, tańcem i słowem mówionym",
 • 11/2011 -XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Carla Orffa "Wiele zadań - jedna idea. Wielowymiarowość wychowania muzycznego wg Carla Orffa".

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Wujek Krzysiek

instruktor gimnastyki korekcyjnej

Data rozpoczęcia współpracy: 10/2012 r.

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2-lata) – w trakcie obrony pracy magisterskiej
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (3lata) –specjalność: gimnastyka korekcyjna (tytuł licencjata)

Kursy i szkolenia:

 • Instruktor: kajakarstwo, koszykówka, gimnastyka korekcyjna,
 • Uprawnienia ratowników WOPR,
 • 09/2015 -szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,
 • 06/2012 – Warsztaty kompetencji społecznych'
 • 2007 – Kurs języka angielskiego Cambridge Certificate of English for Life (Peterborough Regional College).

Instruktor gry w szachy

Wujek Mariusz

instruktor gry w szachy

Data rozpoczęcia współpracy: 09/2015 r.

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kierunek pedagogika (w trakcie studiów)

Kariera szachowa:

 • 06/2015 - Tytuł sędziego szachowego III klasy,
 • 06/2014 - Tytuł instruktora szachowego PZszach,
 • 2013 - II Miejsce w Mistrzostwach Europy w szachach szybkich w grupie rankingowej <2000. Do 2013 zawodnik klubu Polonia Warszawa - udział w drużynowych zawodach (Obecnie PKS Agape Białołęka)
 • 2010 - Nadanie licencji szachowej Polskiego Związku Szachowego,
 • 2006-2014 - aktywny udział w zawodach międzynarodowych,
 • 1994 - Ranking Międzynarodowy FIDE - kategoria szachowa I++
 • Liczne medale w turniejach na szczeblu krajowym w klasyfikacjach ogólnych oraz grupach wiekowych/rankingowych.

Instruktor zajęć tanecznych

Wujek Adrian

instruktor zajęć tanecznych

Data rozpoczęcia współpracy: 10/2014 r.

Wykształcenie:

Uprawnienia instruktora sportu dyscypliny - taniec sportowy.

Osiągnięcia:

 • Od 7 roku życia reprezentuje kraj na międzynarodowych arenach tanecznych takich jak: German Open Championships, Celtic Classic, Ireland, Polish Open Championships
 • finalista i półfinalista Mistrzostw Polski zarówno w kategorii 10 tańców, jak i tańców latynoamerykańskich
 •  wielokrotny Mistrz Okręgu Podlaskiego,
 • wicemistrz Okręgu Mazowieckiego
 • Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”
 • dodatkowo instruktora można zobaczy w programie TVP „Jaka to melodia”.  

Instruktor Terapii SI (Integracji Sensorycznej)

Ciocia Magda

 

Data rozpoczęcia współpracy: 09/2014 r.