fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Psycholog przedszkolny

Praca psychologa w naszym przedszkolu zasadniczo różni się od pracy większości psychologów. Psycholog jest do naszej i Państwa dyspozycji, raz w tygodniu (środa) przez 9 godzin. W tym czasie:

 • realizuje indywidualną obserwację diagnostyczną mającą na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym, społecznym dzieci oraz kształtowanie indywidualnych form pomocy psychologiczno-wychowawczej;
 • prowadzi konsultacje z nauczycielami (nadzór psychologiczny, kształtowanie, konsultowanie oraz koordynowanie indywidualnych i grupowych form pomocy psychologiczno-wychowawczej dla dzieci, spotkania doładowujące);
 • prowadzi indywidualne konsultacje (spotkania) z rodzicami - ilość spotkań wg potrzeb;
 • współtworzy i koordynuje systemy motywacyjne funkcjonujące w przedszkolu;
 • uczestniczy w procesie opracowywania arkuszy obserwacyjnych i diagnozy dzieci za ich pomocą;
 • prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe według programu autorkiego.

Dodatkowo na zlecenie Dyrektora Przedszkola:

 • opracowuje i prowadzi szkolenia personelu pedagogicznego,
 • koordynuje przebieg zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu;
 • opracowuje i prowadzi warsztaty dla Rodziców. 

Zajęcia  ogólnorozwojowe według programu autorskiego zawierają:

 • ćwiczenia zwiększające świadomość własnych stanów emocjonalnych, jak i stanów innych osób, doskonalenia umiejętności mówienia o emocjach i ich przyporządkowywania, ujawniania emocji, poznawania sytuacji, które te emocje wyzwalają;
 • ćwiczenia wspomagające integrację percepcyjno-motoryczną;
 • ćwiczenia komunikacji w grupie (przestrzegania pewnych zasad panujących w grupie: bycie uważnym, zachowanie ciszy, słuchanie innych, komunikowania swoich racji, pomysłów; tworzenie współpracującej grupy, odkrywanie drugiej osoby, wymowa własnego ciała, otwarcie na innych);
 • ćwiczenia wzmacniające poczucie wspólnoty w grupie, uspołeczniające, kształtujące empatię i umiejętności współpracy z innymi;
 • ćwiczenia słuchowe, muzyczne (rozróżnianie niektórych dźwięków, łączenie odgłosów i muzyki z własnymi działaniami takimi jak gest, taniec, czy śpiew; rozwijanie zmysłu obserwacji i twórczego odkrywania otaczającego świata; poznawanie najprostszych pojęć związanych z rytmem);
 • rozwijanie twórczego myślenia (rozwijanie wyobraźni, umiejętności tworzenia skojarzeń, koncentracji uwagi, doskonalenia aktywnego słuchania i spostrzegania, pamięci bezpośredniej; nauka werbalizacji materiału obrazkowego, nauka wyobrażania materiału niewerbalnego, zapamiętywanie widzianych obrazów i słyszanych tekstów);
 • ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe;
 • ćwiczenie różnych sposobów rozładowywania swojej energii – swobodna zabawa ruchowa, kontrolowana ekspresja ruchowa;
 • ćwiczenia regulowania i kontrolowania napięcia mięśniowego;
 • ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w grupie; obserwacja swobodnej zabawy dzieci, sposobów identyfikowania i wyrażania uczuć, przeżyć, doświadczeń w toku zabawy.

Opis wykształcenia naszego psychologa znajdą Państwo na stronie - Specjaliści.