fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Podróże dookoła świata

„PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA”-  PROGRAM ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

„Podróże dookoła świata” to program, dzięki któremu dzieci dowiedzą się, co to jest świat, kula ziemska, kontynenty, państwa, miasta, morza, oceany. 
Nasze zabawy podróżnicze to wszelkiego rodzaju aktywności -  intelektualna, ruchowa, werbalna, muzyczna, plastyczna, społeczna.
Dzieci czeka wyśmienita zabawa w odkrywanie nowych miejsc. Może kiedyś, ktoś, zostanie sławnym podróżnikiem?

CEL PROGRAMU:

Celem programu  „Podróże dookoła świata” jest  rozbudzanie w dzieciach zainteresowań poznawczych. 
Przybliżaniu kultury i zwyczajów panujących na różnych kontynentach, w wybranych państwach, z całym ich bogactwem, towarzyszą dzieciom mapa, atlas oraz globus.
Program „Podróże dookoła świata” zawiera także treści, które kształtują u dzieci poczucie tożsamości narodowej- wzbogacają i rozwijają wiadomości o Polsce, jej kulturze, tradycji, zwyczajach.

Osiągnięcia i korzyści wynikające z programu:

  • będzie miało właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, bohaterów narodowych,
  • pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce),
  • będzie miało właściwy stosunek do symboli narodowych wybranych państw (godło, hymn, flaga, sztandar),
  • poznana znane i ciekawe postaci z wybranych państw,
  • nauczy się tolerancji, akceptacji wobec ludzi z całego świata,
  • pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi  i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny,
  • będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.
« powrót