fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Dyrektor przedszkola

Emilia Rodzik

Dyrektor Przedszkola

Rozpoczęcie współpracy z Akademią Maluchów od września 2004 roku.
Awans zawodowy - Nauczyciel Mianowany (od 2014/11)

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (5 lat) - specjalność pedagogika korekcyjna (tytuł magistra)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Augustowie

Kursy i szkolenia  

 • 2017/09 – Szkolenie dla nauczycieli - Pozytywna Dyscyplina
 • 2017/08 – Certyfikacja na Edukatora Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców
 • 2013/10 – Sympozjum oświatowe na temat „Rola wartości w wychowaniu dziecka”
 • 2013/09 – Seminarium na temat „Zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej w placówkach oświatowych”
 • 2012/05 – Szkolenie z zakresu „Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – potrzeby i wymagania w ramach pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
 • 2012/04 – Szkolenie z zakresu "Diagnoza i rozpoznawanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • 2012/03 – Szkolenie z zakresu "Metoda Projektów Badawczych"
 • 2010/12 – Szkolenie z zakresu "Komunikacja z Klientem"
 • 2010/11 – Seminarium na temat "Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymmi potrzebami edukacyjnymi"
 • 2010/09 – Szkolenie dla Rady pedagogicznej z zakresu planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2010/2011
 • 2009/12 – Kurs i warszataty z zakresu "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka"
 • 2009/11 – Szkolenie na temat "Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym"
 • 2009/10 – Szkolenie z zakresu "Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych"
 • 2008/10 – Kurs i warsztaty z zakresu "Doskonalenie umiejętności wychowawczych" oparte na koncepcji "Wychowania bez porażek" T. Gordona i programie A. Faber i E. Mazlish "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały"
 • 2008/04 – Kurs i warsztaty z zakresu edukacji matematycznej wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • 2008/01 – Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej i przedmedycznej
 • 2007/06 – Warsztaty o tematyce "Techniki relaksacyjne dla przedszkolaka"
 • 2007/02 – Kurs certyfikacyjny z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem z wynikiem celującym, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • 2005/03 – Kurs w zakresie kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" metodą Dennisona
 • 2004/09 – Warsztat z zakresu „Co nowego w technikach plastycznych”
 • 2002/04 – Szkolenie Trenerów Odysei Umysłu