fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Daria

Daria Pawluk

Nauczyciel wychowawca, grupa Zerówkowa (2012)

W Akademii Maluchów od września 2015 r.

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

 • Politologia, specjalność Praca socjalna i Pomoc społeczna (studia licencjackie 3-letnie)
 • Pedagogika, specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (studia magisterskie 2 letnie)

Kursy i szkolenia

 • 2013 Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności posługiwania się Językiem Migowym.
 • Szkolenie kształtowania umiejętności wychowawczych dla opiekunek małych dzieci z zakresu teorii przywiązania, wczesnej więzi opiekun-dziecko, emocjonalności dziecka, wspierania małego dziecka w rozwoju.
 • 2014 Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I - Szkolenie teoretyczne i staż praktyczny.
 • Pierwsze niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS
 • 2015 Bliżej siebie, bliżej innych. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Rozwiązywanie konfliktów wg. Porozumienia bez przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Kursy 2014 „Metodyka nauczania technik brajlowskich”

Ewa

Ewa Lipiec

Nauczyciel wspomagający, grupa Zerówkowa (2012)

W Akademii Maluchów od sierpnia 2015 r.

Wykształcenie

 • 2013-2015-Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny – Wydział Filologiczno –Pedagogiczny, kierunek- Diagnoza i terapia pedagogiczna- tytuł magistra,
 • 2010-2013- Politechnika Radomska -Wydział Nauczycielski, kierunek-Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna- tytuł licencjata,
 • Udział w projekcie Comenius – wymiana międzynarodowa

Doświadczenie zawodowe

 • 2013-2014- Praca w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Radomiu.
 • Praktyki:
  • Publiczne Przedszkole nr 7 w Radomiu.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomiu.
  • Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Radomiu.

Kursy i szkolenia

 • 2015/09 Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Apsergera
 • 2015/09 Szkolenie na temat" Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" cz.I
 • 2015/09 Warsztaty "Jak motywować dzieci" wg. Porozumienia Bez Przemocy
 • 2015/11 Szkolenie na temat „ Rozwiązywania konfliktów według Porozumienia bez przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą ”
 • 2013/ 11 Szkolenie „Mali Einsteini”

Agnieszka

Nauczyciel wychowawca, grupa Pszczółki (2013)Daria Pawluk

W Akademii Maluchów od sierpnia 2016 r.

Milena

Nauczyciel wspomagający, grupa PszczółkiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od września 2016 r.

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie na kierunku Filologia polska ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studia magisterskie na kierunku Filologia Polska ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studia podyplomowe na kierunku E-edytorstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca jako logopeda z dziećmi w wieku od 2 do 5 lat
 • Praktyki w Zespole Szkół nr 4. im. Stanisława Korczaka w Lublinie. Praktyki logopedyczne.
 • Praktyki logopedyczne w Zakładzie Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
 • Praktyki w szkole specjalnej
 • Praktyki dziennikarskie w Gazecie Wyborczej

 

Szkolenia:

 • szkolenie z Glottodydaktyki - w trakcie

Patrycja

Nauczyciel wspomagający, grupa JeżykiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od września 2009r.

Aneta

Nauczyciel wychowawca, grupa BiedronkiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od września 2018 r.

Kasia

Nauczyciel wspomagający, grupa BiedronkiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od września 2018 r.

Ania

Nauczyciel wychowawca, grupa MyszkiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od pażdziernika 2018 r.

Asia

Opiekunka żłobkowa, grupa MyszkiDaria Pawluk

W Akademii Maluchów od września 2018 r.