fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Psycholog

Ciocia Agata

psycholog przedszkolny

Data rozpoczęcia współpracy: 03/2005 r.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (5 lat) - specjalność psychologia kliniczna dziecka
 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. J.Paderewskiego

Współpraca z:

 • 2007/2008 - TVN Style, program "Mamo to ja" - konsultacje merytoryczne programów, udział w charakterze specjalisty
 • 2007/2008 - miesięcznik "Claudia", dział psychologia dziecięca - konsultacje tekstów do działu „Psychologia dziecka”, dyżury telefoniczne;

Kursy i szkolenia:

 • 10/2014 - Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy przyczy niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią-GIM" w praktyce diagnostycznej),
 • 10/2014 - Blok szkoleniowy "Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym",
 • 10/2014 -Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich, Baterii metod diagnoy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów wieku 10-12 lat (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią-8" oraz "Baterią 10/12 w praktyce diagnostycznej),
 • 10/2014 - Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich (pełne uprawnienia do posługiwania się "Baterią 5/6" w praktyce diagnostycznej),
 • 06/2014 - Kurs "Bajkoterapia kliniczna",
 • 06/2014 - Kurs "Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne",
 • 06/2014 - Szkolenie I-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej,
 • 03/2013 – Szkolenie „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”,
 • 03/2012 – Szkolenie „Wczesne wykrywanie Autyzmu i zespołu Aspergera”
 • 03/2012 – Szkolenie „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera”
 • 04/2012 – Szkolenie na temat: „Jeśli chodzi o mnie, to mam rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”
 • 04/2010 – Szkolenie „Depresja dzieci i młodzieży – diagnoza, terapia, praca z rodziną”
 • 02/2009 – Kurs „Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych”
 • 12/2009 - Kurs i warsztaty z zakresu "Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka",
 • 10/2007 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka "Dziecko w świecie relacji i emocji",
 • 05/2004 - Szkolenie dotyczące podstaw psychologicznej pomocy rodzinie,
 • 06/2003 - Szkolenie dotyczące strukturalnej terapii rodzin.