fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Dyrektor

dyrektor

Bożena Kruczek

Dyrektor placówki Zacisze

Data rozpoczęcia współpracy: wrzesień 2005 r.

Jest to osoba, która ma za sobą kilkunastoletni staż pracy w placówkach oświatowych. Przez ten okres zdobyła bogate doświadczenie pracując jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych. Pani dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu - studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie, tytuł Menedżera Oświaty,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2 lata) - studia uzupełniające, specjalność pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna, tytuł magistra,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (3 lata) - studia pierwszego stopnia, specjalność praca socjalna, tytuł licencjata,
 • Studium Nauczycielskie Wychowania Przedszkolnego

Dodatkowym atutem Pani Dyrektor są ukończone kursy, m.in:

 • 04/2017 - Warsztaty NVC w pracy z dziećmi,
 • 01/2017 - European Association for Transactional Analysis. TA 101 Verification Form,
 • 04/2016 - Warsztaty – wykorzystanie technik teatralnych podczas zajęć z dziećmi
 • 04/2016 - Kurs – Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i dorosłych
 • 09/2015 - szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,
 • 09/2014 - Szkolenie z zakresu zadań dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy placówki w roku szkolnym 2014/201,
 • 04/2014 - Konferencja Innowacyjna Edukacja 2014 "Jak bez przeprowadzania rewolucji usprawnić pracę przedszkola",
 • 04/2014 - Konferencja "II Edycja Kids & Family Marketing Day",
 • 03/2014 - Warsztaty "Aktualne podejście do terapii dzieci z autyzmem
 • 01/2014 - Seminarium dla kadry warszawskich placówek oświatowych "Zmiany w prawie oświatowym",
 • 12/2013 - szkolenie w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • 11/2013 - Konferencja "Dziecko z cukrzycą w szkole. Zapewnienie bezpieczeństwa i aspekt wychowawczy"',
 • 09/2013 - Szkolenie pt. "Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2013/2014",
 • 04/2013 - Szkolenie pt. "Dyrektor nowoczesnego przedszkola w poszukiwaniu multimedialnych rozwiązań",
 • 03/2013 - Szkolenie w ramach formy doskonalenia nauczycieli "Szkoła Managera Oświaty" (40 godzin wykładów i zajęć praktycznych)
 • 11/2012 - Konferencja szkoleniowa na temat "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z autyzmem i zespołem Aspergera"
 • 09/2012 - Konferencja dla Dyrektorów przedszkoli "Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013,
 • 04/2012 - Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaspołu Aspergera,
 • 11/2010 - Seminarium na temat "Bajkoterapia jako skuteczna metoda pomocy dziecku",
 • 09/2010 - Konferencja szkoleniowa "Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 w oparciu o aktualne zmiany w prawie",
 • 04/2010 - III Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli. "Przygotowanie projektów ewaluacyjnych w ramach wymagań MEN. Kontrole w placówce w oparciu o arkusze kontroli".,
 • 03/2010 - szkolenie w ramach projektu Vademecum Menadżera z zakresu zarządzania strategicznego (BSC) dla małych i średnich firm,
 • 12/2009 - II Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli "Wymagania w załączniku do rozp. w sprawie nadzoru oraz kontrole KO w roku 2009/2010,
 • 12/2009 - kurs " Analiza interpretacyjna rysunków projekcyjnych dziecka",
 • 11/2009 - I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli,
 • 10/2009 - kurs doskonalący - Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych,
 • 09/2009 - konferencja "Teoria L. Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej",
 • 09/2009 - Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli "Nadzór dyrektora przedszkola po 1 września 2009",
 • 05/2009 - konferencja szkoleniowa "Koalicja na rzecz dziecka w edukacji przedszkolnej",
 • 03/2009 - udział w konferencji dla dyrektorów przedszkoli "Reforma programowa - nowe wyzwania dla dyrektora przedszkola",
 • 11/2008 - warsztaty metodyczne "Praca z dzieckiem zdolnym w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym."
 • 10/2008 - kurs i warsztaty z zakresu "Doskonalenie umiejętności wychowawczych" oparte na koncepcji "Wychowania bez porażek" T. Gordona i programie A. Faber i E. Mazlish "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały"
 • 10/2008 - szkolenie z zakresu "Nadzór pedagogiczny w przedszkolu"
 • 03/2008 - warsztaty z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • 03/2008 - kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 • 11/2005 - szkolenie pt. "Konstruowanie programu rozwoju placówki"
 • 04/2004 - szkolenie pt. "Profilaktyka logopedyczna jako element działalności nauczyciela wychowania przedszkolnego"
 • 11/2003 - szkolenie pt. "Nauczyciel wychowania przedszkolnego w roli obserwatora zachowań komunikacyjnych dziecka"
 • 10/2003 - szkolenie pt. "Obserwacja psychologiczna"
 • 01/2003 - kurs stopnia podstawowego pt. "Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej"
 • 11/2002 - warsztaty doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. "Metody i formy pracy wspomagające rozwój fizyczny dziecka"
 • 02/2002 - kurs "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej"
 • 11/2001 - warsztaty doskonalenia nauczycieli pt. "Projektowanie edukacji dziecka w przedszkolu"
 • 11/2001 - warsztaty doskonalenia nauczycieli pt. "Prawa dziecka w przedszkolu"
 • 10/2001 - szkolenie pt. "Elementy profilaktyki i muzykoterapii w pracy nauczyciela"
 • 09/2001 - seminarium logopedyczne pt. "Wspomaganie terapii logopedycznej w grupie przedszkolnej przez nauczyciela"
 • 01/2001 - warsztaty logopedyczne pt. "Najczęściej występujące wady wymowy u dzieci i sposoby ich korekcji - dzieci 3-4 letnie"

Do głównych zadań dyrektora naszego przedszkola należy:

 • realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną
 • nadzorowanie pracy nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola,
 • nadzór pedagogiczny, opieka nad wychowankami oraz dbałość o ich harmonijny rozwój,
 • współpraca z rodzicami.